Optik iletim sistemleri

Optik kablo ve iletkenler, plastik elyaflı, plastik dış kaplamalı fiber optik iletkenlere ve cam elyafına sahip optik iletkenler ve veri aktarma sistemleri